Legislatie

 

Legislatie - Legea 18 / 1990 ratificarea conventiei ONU cu privire la drepturile copilului

 

Publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 109 din 28 septembrie 1990Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. - Se ratifică Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 25 septembrie 1990.

PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 26 septembrie 1990.

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
promulgăm Legea pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 27 septembrie 1990.
Nr. 18.

CONVENŢIA
cu privire la drepturile copilului